Chip update….

Filed under: Promotie — Tags: , , — Bert @ 8:48 am

Net update gehad van de makers dat onze yxymedia-chips op de post zijn! Dit is een foto van het eindresultaat:

chipsys